Medikal Cihaz sektöründe 2023 yılında üretim ve pazarlama alanında neler yaşandı?

Bu yazımızda, medikal cihaz sektöründe üretim ve pazarlama alanında, 2023 yılında neler yaşandığını inceleyerek, 2024 yılında cerrahi motor ve testere gibi medikal cihaz üretim ve pazarlamasının nasıl olabileceği hakkında bir keşfe çıkacağız.

2023 yılının başında tüm dünyada Covid’in fiziksel kısıtlamaları kalkmış olsada, globalde sağlık bakanlıklarında medikal cihaz bütçelerinde, ekonomik kısıtlama olarak etkisi görüldü.

Bunun yanı sıra yeni makroekonomik zorluklara uyum sağlayan bir dünyaya tanık olduk. 2024 yılına ise, yüksek enflasyon, artan maliyetler, yükselen faiz oranlarının olumsuz olarak etkilediği ekonomik bir ortamla geçiş yapıyoruz.

Olumsuzlukların oluşmasına katkı sunan ve 2023 yılından akıllarda tutulması gereken en önemli konu ise, tedarik zinciri eksiklikleri sebebiyle yaşanan kıtlık deneyiminin birçok alanda yaşanmasıydı.

2024 yılında cerrahi motor ve testere gibi üretim yapan biz medikal cihaz üreticilerinin dikkat etmesi gerekenler ve var olan trendlerin çözümü ve yeni trendlerin oluşmaması için yapılması gerekenler nelerdir?

Tedarik zincirinden etkilenecek alanları daha güçlü hale getirmek için neler yapılabilir?

  1. Hedef satışı karşılayacak hammadde ya da komponent stoku tutulabilir,
  2. Alternatif hammadde ve komponent kullanımı için gerekli testlerin ve onaylı kuruluşa beyanının önceden tamamlanıp, alternatif tedarikçiler tanımlanabilir.

Belgelendirme süreç yönetimini hızlandırmak için neler yapılabilir?

  1. Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dokümantasyonun firmanın devamlılığı ve gelişimi için olduğu bilinci, üst yönetiminde içinde bulunduğu sağlıklı firma içi iletişimle verilebilir.
  2. 2024 kaynak planlamasında belgelendirme maliyetleri öncelikli olabilir.
  3. Belgelendirme süreci, üst yönetiminden en az bir kişinin aktif olduğu bir plan dahilinde gerçekleştirilebilir.

Pazardaki yeni rakiplerin takibi ve güncel rakiplerin yeni ürünlerinin takibi nasıl yapılabilir?

  1. Haftalık çalışma planına, yol haritasına uyumlu gidilip gidilmediğinin takibi için rakip analizleri alınabilir.
  2. Rakiplerin fiyat analizleri, girilecek ülkenin güncel ekonomi durumu yeniden incelenerek, hedeflenen strateji planlanabilir.

2023 yılında cerrahi motor ve testere üretimi gibi medikal cihaz üretiminde yaşanan zorlukların, 2024 yılına ışık tutması için zorlukların neler olduğunu tanımlamak, zorlukların işaret ettiği çıkar yolları keşfetmek ve keşifleri gerçekleştirmek üzere planlar yapmak, emek verdiğimiz şirketlerin önünü açabilir.

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu