Cerrahi motor sistemlerinde sterilite güvence seviyesi nedir? Nasıl sağlanır?

sterility assurance

Steriliteyi güvenceye alabilmek için, kullanılmış cerrahi aletlerdeki kontaminasyon seviyeleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak öncelikli gerekliliktir. Sterilite işlemi, bakteri yoğunluğuna yani mikrobiyel yüke göre belirlenir. Bu da demek olur ki; bir temizlik maddesi veya dezenfektanın bakterileri yok etmesinin ne kadar süreceğini Cerrahi motor sistemlerini kirleten bakteri sayısı belirler.

Kullanılmış tüm cerrahi aletlere aynı yöntemle temizleme, sterilite işlemi yapılamaz. Bunun nedeni her müdahaleden sonra tüm cerrahi aletler belirli bir dereceye kadar kontamine olur. Bu bakteri yükü ameliyatın yapıldığı bölgeye göre değişir, yani diğer bir deyişle genetik olarak heterojen bakteri popülasyonlarıdır.

bacteria on used surgical instruments

Yeryüzünde ve canlıların vücudunda, değişik fiziksel, kimyasal biyolojik ve doğal koşullara adapte olmuş, yaşayan ve üreyen bakteriler, oldukça farklı hidrostatik basınç altında kolayca yaşayabilecek tarzda bir adaptasyon göstermektedirler.

Kendi türlerine özel sıcaklık limitleri içinde gelişebilir ve üreyebilirler. Soğuk seven (psikrofil), Ilık Seven (mezofil)ve sıcak seven (termofil) mikroplar olmak üzere 3 çeşide ayrılırlar. Genellikle 20-45 °C’ ler arasında gelişme ve üreme kabiliyetlerine sahip, insan ve hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaların büyük bir kısmı, mezofil grubuna dahildirler.

Metotlar oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?

Bakteri popülasyonunun yoğunluğuna ve olası türüne göre hazırlanan cerrahi motor sistemlerinin temizleme ve sterilizasyon yöntemlerinin asıl amacı sterilite de güvence sağlamaktır.

Yöntemler oluşturulurken; ürün üzerinde oluşabilecek mikrobiyel yükler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda ortalama olarak hesaplanır, belirlenen riskler doğrultusunda alınan önlemler laboratuvar ortamında deneysel olarak gerçekleştirilir ve bakterilerin cerrahi motor sistemleri üzerindeki varlıkları araştırılır. Sonucun güvenliği yani uygulanan yöntemin tüm detayları, cerrahi motor sistemlerine ait kullanma kılavuzlarında beyan edilir.

Yönteme göre sürenin değişmesine verilebilecek en güzel örnek ise şudur; rutubetli sıcaklık, kuru sıcaklıktan daha etkilidir. Otoklavda (rutubetli sıcaklık) 115 °C’ de 15 dakikada ölen sporlar, Pasteur fırınında (kuru sıcaklıkta) 150 °C’ de bir saatte ölürler. Bu bilgi ile kullanıcı elindeki teknolojiye göre süreden tasarruf yaparak, sterilite seviyesini güvence altına alabilir.

Biyokontaminasyon, cerrahi müdahalede sağlık çalışanının ve hastaya ait hücrelerin emeklerini yok eden güçlü bir etkendir. Ancak bu gücü yok edecek olan yöntemler ise ACF ekibi tarafından diğer tüm üreticiler gibi hesaplanmış ve kullanıcılara sunulmuştur. Kullanıcıların steriliteyi güvenceye almaları için yapmaları gereken tek şey, kullanmadan önce kullanım kılavuzlarını okumaları ve belirlenen yöntemi uygulamalarıdır.

Acf Cerrahi Motor Sistemlerinin sterilite güvence seviyesi kullanım sonrası ilk 30 dakikada temizlenerek ve aşağıdaki tabloda verilen şartlarda, otoklavda steril edilerek sağlanmıştır.

power tool sterilization parameters TR

Share This Post :

LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu