Cerrahi motoru yıkarken (temizleme prosesi) bakterileri mi, cihazı mı yok ediyoruz ?

Cerrahi motoru yıkarken bakterilerimi, cihazı mı yok ediyoruz ?

Tekrar kullanılan el aleti olan cerrahi motorun elcek ve ataçmanlarının temizleme prosesi talimatlarına uygun olarak yıkanması ve steril edilmesi operasyon öncesi gerekmektedir.

Cihazların temizleme prosesine ihtiyaç duymasına sebep olan, hastane enfeksiyonlarına neden olan sorun yaratan mikroorganizmaları aşağıdaki gibidir ;

  • Stafilokoklar
  • Metisiline dirençli S. aureus
  • Çoğul dirençli Enterobacteriaceae
  • MRKNS nonfermentatif bakteriler
  • GSBL oluşturan gram-negatif bakteriler
  • VISA (GISA)
  • Enterobacteriaceae ailesinden VRE (GRE) (K. pneumoniae, E. coli, Enterobacter) (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., S. maltophilia, Burkholderia cepacia)
  • Çoğul dirençli (gram-pozitif çomaklar)
  • Çoğul dirençli M. tuberculosis ve atipik Mycobacterium spp.

Kaynakça: GÜRLER, N (Prof.), 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi – 2005 kitabı , s.691-701

Cerrahi motor üzerinde bulunabilecek mikroorganizmaların bir kısmı; yıkama makinelerinin ısıları sayesinde ( 70 – 90 Derece ) yıkama yolu ile yok edilebilmektedir. Makinede kullanılan deterjan türevi kimyasal ürünler, mikroorganizmaları yok etmek üzere değil cihaz üzerinde bulunan yağ türü kirleri temizlemek üzere tasarlanmış ürünlerdir. Dolayısıyla cerrahi motoru deterjanlı suda bekletmek mikroorganizmaların değil ancak, cihazların ölmesine sebep olabilir.

Yukarıda sıralanan  birçok mikroorganizma 90 derece ısıda ölürken , 90 derece üzerinde yaşayabilen organizmalar ise ; Bacteria ve Archaea’nın ve termofillerin bazı gruplarıdır.(Hipertermofiller 75- 113 C)

Kaynakça: ERCAN AKKAYA,S / KIVANÇ,M, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2008-02 61-70 , Termofil Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gr (+) Basillerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri, S.61-70 , Eskişehir 2008

Bu mikroorganizmalar hangi bileşenlerle ölüyor?

Yüksek düzeyde bir dezenfeksiyon ile  insan vücuduna penetre olan, mukoza içine giren, kan bariyerinin içinde görev yapacak medikal alet ve cihazlar için tek çözüm glutaraldehitli dezenfektan maddeler olmalıdır. Ancak patojen mikroorganizmaların bazıları olumsuz şartlara dayanabilmek için kimyasal geçirgenliği azaltan kalın bir dış membran meydana getirebilirler ve spor oluşturabilirler. Bu nedenle dezenfektanların bu aşamada kimyasal ve fiziksel anlamda hücreyi etkilemesi güç olabilir.  Hücrenin tahribi için dezenfektanla spor oluşturan hücre arasında uzun bir temas süresi gerekir. Böylece kimyasal maddelerin yani dezenfektanların hücreye ulaşarak tahrip etmesini önlemiş olurlar. Formaldehitli preparatlar veya kombinasyonları da bu amaçla kullanılabilirler.

Cerrahi motor üreticisi olarak sizlere tüm bu çıkarımlardan vereceğimiz tavsiye sıralaması aşağıdaki gibidir;

*Operasyon odasında, cerrahi motorun kullanımı biter bitmez kanül kısmına enjektör ile steril su sıkılarak dokuların donarak sertleşmesini önlemek

*Operasyon sonrasında akan su altında ön yıkama yapmak.

*Spreyleme / batır – çıkar yönetimi kullanarak cerrahi motorda dezenfaktanın bir süre cihaz üzerinde kalmasını sağlayarak, mikroorganizmanın oluşturduğu sporların yok olmasını sağlamak.

 

*Otoklav ile tüm mikroorganizmaların öldüğünden emin olmak.

Cerrahi motorların elektronik kart içeren yüksek teknoloji ürünler olduğunun farkında olarak yapacağınız her temizleme ve arınma işlemi, hem cihazınızı hem de cihaza temas eden kullanıcıları ve hastaları koruyacaktır.

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu