API ve Garanti

Garanti - Hükümler & Koşullar

ACF imalatçı garantisi (bundan böyle “Garanti” olarak anılacaktır) ACF Medikal Ürünler Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ACF Cerrahi Motor Sistemi (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) alıcısına (bundan böyle “Siz” olarak anılacaktır) ürünle birlikte sunulan Garanti belgesi aşağıdaki şart ve kayıtlara tabidir.

Ürün Garanti Süresi:
Ürün iç motor ömrü (elcek) 1000 kez sterildir. Garanti süresi, cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürün, ithalatçıya veya başka bir satıcıya satıldıktan sonra 4 ay içerisinde tüketiciye ulaşmazsa, üretim tarihinden 4 ay sonra garanti süresi başlar. Kullanıcının cihazı “Kullanım Kılavuzu”na aykırı bir şekilde kullanımından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı içerisinde değerlendirilmez.

Batarya Garanti Süresi:
Bataryalar garanti kapsamına girmemektedir.

Yasal Haklar
Bu garanti, tüketicinin kanuni garantisini hiçbir şekilde etkilemez ve sınırlamaz.

Genel
ACF, kendi takdiriyle, ürünün kendisini, orijinal olarak sağlananlara işlevsel açıdan denk ya da daha iyi olan yeni ya da elden geçirilmiş parçalar veya ürünlerle onaracak veya değiştirecektir.

Satın alınan ve/veya teknik servis hizmeti için ACF Medikal’e gönderilen her ürün, müşterinin mülkü olup, ACF Medikal tarafından korunmaktadır.

Cihazda garanti kapsamında cihazın kullanıma bağlı olmayan bir arızanın tespit edildiği durumda, ürün ücretsiz olarak tamir edilir. Aynı arızanın üçüncü kez tekrarlanması durumunda Tüketici; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarılmasını isteme, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin Cihazın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Cihazın tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş gününü kapsar. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili serviste veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise Ürünün yetkili servisin teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; Ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Garanti belgesinde ortaya çıkacak olası sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Bu garanti belgesinin kullanımına, Tüketici Haklarına İlişkin 4077 Sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair 4822 Sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yapılan Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ve Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilan uyarınca izin verilir.

Tüketici Hakları

Öncelikle Ürün ile birlikte verilen Kullanım Kılavuzunu okuyun ve Ürünü yalnızca kılavuza göre kullanınız.

Teknik servis için gönderilen Ürün, iş yeri sigorta kapsamında sigortalıdır.

Tüketici, 90 iş takvim günü içerisinde ürününü almadığı takdirde servis sorumlu tutulamaz.

Garanti kapsamı dışında cihazın arızalanmasının giderilmesi için değiştirilen yedek parçaların 6 ay içerisinde imalat veya montaj hatalarına bağlı olarak tekrar arızalanması halinde bu yedek parçalar ücretsiz olarak değiştirilir.

Tüketicinin ürünü kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar ve cihazın garanti süresi bitiminden sonra ücret karşılığı yapılan; montaj, bakım, onarım hizmetiyle ile ilgili olarak, aynı arızanın bir yıl içerisinde tekrarı halinde, tüketiciden herhangi bir ücret alınmaz.

Hizmet verilen ürüne ait değiştirilecek yedek parçalar ve fiyatları önceden tüketiciye bildirilir ve onay alındıktan sonra ürün işleme alınır.