Pandemiler ve Tek Kullanımlık Tıbbi Cihazlar

Virüs Nedir?

Virüs, bakteri ve mantardan daha küçük olan, bulaşıcı mikropların en küçüğüdür. Virüs, bir protein kalkanıyla çevrili küçük bir genetik materyalden (DNA veya RNA) oluşur.

Prion (Proteinaceous Infectious Particles) Nedir?

Prion, enfeksiyöz bir ajan olup virüslerden daha küçüktürler. Diğer patojenlerin aksine, prionlar DNA ya da RNA içermezler. Bilinen tek bileşenleri proteindir.

Tek Kullanımlık Tıbbi Cihaz Nedir?

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne göre, kullanıldıktan sonra atılan cihaz olarak da adlandırılan tek kullanımlık tıbbi cihaz, tek bir işlem sırasında tek bir hastada kullanılması amaçlanan bir cihazdır. Yeniden işlenmesi amaçlanmamıştır.

Tekrar Kullanılabilir Cihaz Nedir?

Tekrar kullanılabilir cihazlar, sağlık koruma hizmeti veren çalışanlarının yeniden işleyebildiği ve birden çok hastada tekrar tekrar kullandığı cihazlardır.

Virüsler ya da prionlar etkisiz hale getirilebilir mi?

Bir virüsü etkisiz hale getirmek ya da ortadan kaldırmak için aşağıdaki durumlar göz önünde bulundurulmalıdır:

— elde edilen virüs titresinde azalma;

— etkisiz hale getirme işlemi için, kütle dengesindeki inaktivasyon hızı ve inaktivasyon eğrilerinin şekli;

— işlem koşullarındaki değişikliklere yanıt olarak adımın ne kadar sağlam olduğu; ve

— farklı sınıflardaki virüsler için sürecin seçiciliği.

Virüslerin ve bakterilerin çoğu, valide edilmiş yöntemler uygulandığında etkisiz hale getirilebilir, yukarıda gösterildiği gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için bazı durumlar dikkate alınmalıdır. Virüsleri etkisiz hale getirmek için bazı yöntemler vardır.

Prionlar, prion hastalıkları ile ilişkili anormal proteinler (örneğin Creutzfeldt-Jacob hastalığı [CJD] ve varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığı [vCJD]) tüm geleneksel dekontaminasyon yöntemlerine karşı çok dirençlidir. Cerrahi prosedürler sırasında anormal prion proteinlerinin bulaşma riskini azaltmak için, tek kullanımlık bölümler için belirlenen cihazlar hiçbir koşulda tekrar kullanılmamalıdır. Prion inaktivasyon açısından önemli bir patojendir çünkü inaktivasyonu en zor patojendir.

Tek kullanımlık bir cihazı neden tekrar kullanmamalıyız?

Tek kullanımlık cihazların yeniden işlenmesi, amaçlanan işlevlerinden ödün verebilir. Tek kullanımlık cihazlar, tamamen dekontaminasyona ve (varsa) yeniden sterilizasyon işlemlerine izin verecek şekilde tasarlanmamış olabilir. Tek kullanımlık bir cihazın yeniden işlenmesi, artık orijinal üreticinin spesifikasyonlarına uymayacak şekilde özelliklerini değiştirebilir ve bu nedenle performans düşebilir. Tek kullanımlık cihazlar, cihazların tekrar kullanılmasının güvenli olduğundan emin olmak için kapsamlı test, doğrulama ve dokümantasyona tabi tutulmamıştır.

Tek kullanımlık cihazların yeniden işlenmesi ve daha fazla kullanılması yalnızca ulusal yasaların izin verdiği yerlerde ve yalnızca Uluslarüstü Mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, birçok tek kullanımlık cihaz, hastalara yönelik artan risklerin yeterli değerlendirmesi yapılmadan yeniden kullanılmaktadır.

Prionlar da dahil olmak üzere mikroorganizmaları sterilize etmek için yöntemlerin daha da geliştirilmesi, halk sağlığı açısından tanınan mikroorganizma ile ilişkili iyatrojenik risklerin azaltılmasına yönelik artan önem ile daha önemlidir. Son gelişmeler, her yöntemin etkinliğini güvenilir bir standart sistemle doğrulamanın önemini de ortaya koymuştur.

Kaynakça

  1. Guidelines on viral inactivation and removal procedures intended to assure the viral safety of human blood plasma products ( Link: https://www.who.int/bloodproducts/publications/WHO_TRS_924_A4.pdf )
  2. Rutala, W. A. & Weber, D. J. (1999) Infection control: the role of disinfection and sterilization.
  3. Single Use medical Devices : Implications and Consequences of Reuse ( Link: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/842614/Single-use_medical_devices_v2.3_Oct-19.pdf )
  4. Onodera, Takashi (2010) Inactivation of Viruses
  5. What are reusable devices?
    ( Link: https://www.fda.gov/medical-devices/reprocessing-reusable-medical-devices/what-are-reusable-medical-devices )