Diz artoplastisinde testere bıçak salınım açısı nın önemi

Tüm kemik kesme işlemlerinde, kesim alanını ürün bazında etkileyen iki faktör bulunmaktadır. 1)Testere bıçak salınım açısı 2)Testere bıçağın ölçüleri

Testere bıçak salınım açısı, cerrahi motor kesici başlığının sağa ve sola yaptığı açısal harekettir. Yani testere bıçağın kesici ağzının ulaştığı maksimum mesafeyi belirler. (Şekil 1)

Şekil 1. Testere bıçak salınım açısı

Ortopedi ameliyatlarında kullanılan cerrahi motorların salınım açıları 4° ila 5° arasında değişir. Salınım açısı ile kesim alanının genişliği arasında doğru orantı vardır. Yani açı arttıkça kesi alanı genişleyecektir.

Özellikle diz artroplasti ameliyatlarında, bıçağın hareketi çok önemlidir. Kesi kılavuzu içerisinde çalışan bıçak, çok fazla salınım yaparsa kesi kılavuzunun kenarlarına çarpacak ve bıçağı kullanılmaz hale getirecektir. Çok fazla salınım yapan bıçak aynı zamanda kemik etrafında bulunan yumuşak doku ve bağlara zarar verebilmektedir.

Testere bıçak ölçüleri aynı olup sadece salınım açısındaki artışın (4° ve 5°) kesi alanına etkisi Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2 - Testere bıçak salınım açısının kesi alanına etkisi

Kesim alanını etkileyen diğer faktörler ise testere bıçağın ağız genişlik ölçüsü ve testere bıçağın uzunluğudur. Bu iki ölçü arttıkça kesi alanı artacaktır.

Şekil 3’de salınım açısı ve testere bıçak uzunluğu aynıdır. Sadece uç genişliği değişiminin kesi alanında yarattığı sonuç net olarak görülmektedir.

Şekil 3 - Uç genişliğinin kesi alanına etkisi

Uç genişliği ve salınım açısının sabit kaldığı, sadece testere bıçak uzunluğunun değiştiği örnekte ise (Şekil 4), kesi alanı yine artacaktır.

Şekil 4 - Kesi derinliğinin kesi alanına etkisi

Değerlendirme

Diz artroplasti ameliyatları gibi kesi kılavuzu kullanılan ameliyatlarda, cerrahi bıçak uzunluğu genellikle 90 mm olarak hesaplanmaktadır. Çünkü kılavuzdan geçen bıçağın kemiğe ulaşması için gereken minimum uzunluk budur. Bazı cerrahi motor markalarında, testere bıçak bağlantı noktası ölçüleri farklılık gösterdiği için bu uzunluk 85 ya da 95 mm olabilmektedir.

Testere bıçağın kullanılacağı alanın dar olduğu durumlarda ve hassas bölgelerde yapılan kesilerde, dar ve kısa bıçak seçimi kesim açısını azaltacağı için daha kontrollü bir kesi yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Cerrahi motor satın alması yaparken, motor salınım açısına dikkat edilmelidir. Eğer bu açı 5°’den fazla ise bıçak çok fazla salınım yapacak ve kısa bıçak kullanımını gerektirecektir. Diz artroplastisi gibi minimum bıçak uzunluğu gereken durumlarda sıkıntı yaşanabilir.

Bu postu paylaş :

LinkedIn
Twitter

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu