Diz ve kalça ameliyatlarındaki cerrahi motor kullanımlarında, cerrah ne kadar güç uygulamalı?

Diz ve kalça ameliyatları ndaki cerrahi motor kullanımlarında cerrahın uyguladığı kuvvet, kesme / delme işlemlerinde oluşan ısı miktarını doğrudan etkiler. Kemik nekrozuna yok açmamak için, uygulama sürecindeki ısıyı oluşturan tüm faktörlerin incelenmesi çok önemlidir.

Diz ve kalça ameliyatları ile ilgili geçmişte yapılan çalışmalar

Uygulanacak kuvvetin direkt olarak ısıya etki ettiğini gösteren bir dizi araştırma yapılmıştır. Krause ve diğerleri (1982), ileri-geri hareket ile çalışan bir testereyle kuvvet ve sıcaklık tepkisini ölçmeye çalışmışlardır. Testere bıçak sıcaklığını kaydedebilmek için, üzerine bir termokupl bağlamışlardır. Herhangi bir soğutucu sulama işlemi olmadan testere bıçak 200°C’yi aşan sıcaklıklara ulaşmıştır. Cerrah tarafından uygulanan kuvvetin ise 4.5 Nm ve 7.5 Nm arasında olduğu belirtilmiştir. (Parsa, 2006)

James T.P. ve diğerleri (2013) ise çalışmalarında, iki farklı güç (15 Nm ve 30 Nm) uygulamışlardır. Cerrahi motorun hızı ile birlikte uygulanan kuvvetin artmasının da kemikte oluşan ısıyı önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koymuşlardır. Uygulanan kuvvet arttığımda cerrahi testere bıçak, kemik ile daha kısa süre temas ettiği için sıcaklık düşmektedir.

Daha düşük delme kuvvetlerini araştıran bir çalışmada, uygulanan kuvvet 1.5 Nm’den 4 Nm’ye yükseldiğinde kortikal sıcaklıklar artmıştır (Abouzgia ve James, 1997). Fakat daha sonra kuvvetler 4 Nm’den 9 Nm’ye yükselince, kortikal sıcaklıkların azaldığını görmüşlerdir. Bunun yanında; Matthews ve Hirsch (1972), Abouzgia ve Symington (1996) ve Brisman (1996) gibi araştırmacılar kortikal kemik sıcaklıklarının delme kuvveti ile ters ilişkili olduğunu beyan etmişlerdir. Her biri, kuvvet artışının bir sonucu olarak maksimum kortikal sıcaklıklarda önemli bir düşüş gözlemlemiştir.

Matthews ve Hirsch (1972), Bachus ve diğerleri (2000) ile uygun olarak, 20 Nm ila 118 Nm arasında değişen kuvvetleri test etmiş ve kuvveti arttırarak kemik sıcaklıklarının 50 ° C’nin üzerindeki sürelerinin azaldığını görmüşlerdir. Bu sıcaklık düşüşünün kesin nedeni belirsiz olsa da, daha yüksek bir kuvvet kemiğin korteksine nüfuz etmek için gereken süreyi azaltmaktadır. (Parsa, 2006).

Delme işlemleri üzerine gerçekleştirilen çok faktörlü bir çalışma, delme hızının belirli bir seviyeye kadar olan artışının, kemikte daha yüksek sıcaklık bir sıcaklık artışına yol açtığını göstermişlerdir. Fakat aynı çalışmada, uygulanan kuvvetteki bir artış genellikle daha düşük bir sıcaklık artışı ile sonuçlanmıştır. (Augustin G. ve diğerleri, 2008)

Değerlendirme

Kullanıcının uyguladığı kuvvet, kemik ile temas süresini azalttığı için sıcaklığı düşüren bir eylemdir. Fakat diz ve kalça ameliyatları nda kemiğe uygulanan kontrolsüz bir güç, başka hasarlara yol açabilir. Rastgele uygulanan bir kuvvet, kas ve dokuların hasarı ile sonuçlanabilir.

Diz artoplastisinde kılavuz içinde hareket eden bıçağın karşıdaki ekartöre ya da kılavuz kenarlarına çarpması, cerrahi testere bıçağın keskinliğinin azalmasına neden olacaktır. Yani sıcaklığı düşürmek için yapılan bir hareket, kör bir testere bıçak oluşmasına yani kesim işleminde sıcaklığın artmasına sebep olacaktır.

Bu sebeplerle, diz ve kalça ameliyatları nda, kontrollü bir şekilde mümkün olan en agresif kesim yapılmalıdır.

Bu postu paylaş :

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

  • Augustin G, Davila S, Mihoci K, Udiljak T, Vedrina DS, Antabak A. Thermalosteonecrosis and bone drilling parameters revisited. Arch Orthop Trauma Surg 2008;128:71–7.
  • James T.P et all (2013) Effect of applied force and blade speed on histopathology of bone during resection by sagittal saw. Elsevier Medical Engineering & Physics, 364-370.
  • Krause, W. R., Bradbury, D. W., Kelly, J. E., Lunceford, E. M., (1982). Temperature elevations in orthopaedic cutting operations. Journal of Biomechanics 15, 267-275.
  • Matthews, L. S., Hirsch, C., (1972). Temperatures measured in human cortical bone when drilling. The Journal Of Bone And Joint Surgery.American Volume 54, 297-308.
  • Parsa, Hamid Khalili. An Investigation into the Temperature Distribution Resulting from Cutting of Compact Bone Using a Reciprocating Bone Saw. 2006: 26-27.

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu