Cerrahi Motor Sistemlerinde Nitelik mi Nicelik mi?

Bu yazımızda, hastaneler için önemli bir maliyet kalemi oluşturan ve cerrahların ortopedi / travmatoloji ameliyatlarındaki en önemli yardımcılarından biri olan cerrahi motor sistemleri ‘nde, niteliğin mi yoksa niceliğin mi önemli olduğu sorusuna yanıt arayacağız.

Nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf.

Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, miktar.

Yaşam sürelerinin uzaması ile yaşlanan bir toplum oluşmakta ve toplumun beklentileri sürekli olarak artmaktadır. Bu beklentiler hastaneler üzerindeki maliyet baskısını arttırmaktadır. Gelişen teknoloji ile çalışan ve hastaların beklentilerini karşılamak, günümüz hastanelerinin en önemli sorunlarından biridir.

Hastane giderlerinin büyük bir bölümünü ameliyathanelerde kullanılan cerrahi aletler oluşturmaktadır. Fakat aynı zamanda hastane gelirlerinin %40’ı yapılan ameliyatlardan sağlanmaktadır. Bu nedenle ameliyathane ekipmanlarının verimli olarak çalışması çok önemlidir. Bu verimlilik ancak doğru ekipman seçimi ve doğru bir planlama ile oluşturulabilmektedir.

Cerrahi Motor Sistemlerinin Hastane Bütçesindeki Yeri Nedir?

Türkiye gibi sağlık sistemleri gelişmekte olan ülkelerde hastaneler cerrahi motor sistemi maliyetlerinden kaçma eğilimindedir. Bu sebeple çoğu hastane, implant sağlayan üreticilerden ameliyatlara gelirken kendi cerrahi motor sistemlerini getirmelerini istemektedir. Bu tarz ülkelerde hastaneler, ameliyatların riske girmemesi için bünyelerinde 1 ya da 2 cerrahi motor sistemini yedek olarak bulundurmaktadır. Bu sebeple bu alandaki tüm maliyet implant sağlayıcıları üzerine yıkılmıştır.

Sağlık sisteminin gelişmekte olduğu ülkelerde, bu maliyetin implant sağlayıcılarının üzerinde olmasına yine implant sağlayıcıları neden olmuştur. Geçmişte yüksek kar marjlarına sahip olan firmalar, rekabet uğruna hastanelere bu tarz kolaylıklar sağlamış ve bu durumu normalleştirmiştir.

Bu yük, son dönemlerde yeni kalite düzenlemelerinin gelmesi (yüksek MDR maliyetleri https://easymedicaldevice.com/cost_eu_mdr/), beklenmeyen pandemi / savaş gibi durumların neden olduğu küresel ekonomik krizle birlikte implant sağlayıcıları için taşınamaz duruma gelmiştir. Bu sebeple hastanelerin cerrahi motor sistemlerine talebi son dönemde artmıştır.

Sağlık sistemi oturmuş Avrupa ve Amerika gibi bölgelerde genellikle hastaneler, cerrahi motor sistemlerini bünyelerinde bulundurmaktadır. Yüksek maliyetleri nedeni ile bu cihazlardan maksimum verim elde etmek, hastaneler için önemli bir amaç haline gelmiştir.

Kaliteli Bir Cerrahi Motor Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Cerrahi Motor Sistemlerinde Kullanıcı Perspektifi

Cerrahlar, cerrahi motor sistemlerinin ana kullanıcısıdır. Cerrahi motor sistemlerinin ergonomik olması cerrah sağlığı için çok önemlidir. Cerrahi motorun ağır, dengesiz ve kavramaya uygun olmaması, cerrahta bilek, boyun ve sırt ağrılarına yol açabilmektedir. ( http://ryortho.com/2019/03/orthopedic-surgery-is-dangerousfor-the-surgeon/ )

Cerrahların ana amaçları, makul bir zaman diliminde birçok ameliyatı gerçekleştirmektir. Bu sebeple daha fazla hastayı tedavi edebilmek için verimli ve ekonomik çalışmak zorundadırlar. Cerrahın elinde güvenebileceği bir cihazın olması; sistemin arıza yapıp yapmayacağını düşünmektense, hastaya takılacak implantın daha doğru hizalanması için odaklanmasına müsaade edecektir. Cerrahi motor sisteminin asıl amacı, o an ihtiyaç olan kesme, delme, oyma işlevini gerçekleştirmesinin yanında, cerrahın işini kolaylaştırmasıdır.

Cerrahın daha başarılı ameliyatlar yapması, yani hastalarından olumlu geri dönüşler alması onun performansını arttıracak en önemli etkenlerden biridir.

Cerrahi Motor Sistemlerinde Yardımcı Kullanıcı Perspektifi

Yardımcı kullanıcılar, ameliyat teknisyenleri, ameliyat hemşireleri ve cihazın hazırlık sürecinde yer alan sterilizasyon, temizleme ve depolamadan sorumlu personellerdir.

Cihazın kullanılabilirliği, yardımcı kullanıcılar için de çok önemlidir. Kolay anlaşılabilir bir kullanıma sahip cerrahi motor sistemi, ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında gecikmeler yaşanmasının önüne geçmektedir. Ameliyat sırasında cerrahın motorla yapmak istediği işlevi kolayca anlayarak cihazı kısa sürede hazır hale getirmek, yardımcı kullanıcıları rahatlatacak ve kendilerine güvenmelerini sağlayacaktır.

Kaliteli bir cerrahi motor sistemi, otomatik makinelerde yıkanabilme özelliği ile, cihazların temizlenmesinden sorumlu personelin cihazla daha az süre temas etmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda cihaz sterilizasyon işleminde valide edilmemiş otoklavlardan (hastanelerde büyük bir problemdir) daha az etkilenme ihtimaline sahip olacaktır.

Cerrahi Motor Sistemlerinde Hasta Perspektifi

Hastalar aslında süreçten en çok etkilenen taraftır. Ameliyatında kullanılan hiçbir cihaz hakkında bilgisi yoktur. Kendisini narkozlu olduğu süre boyunca hastaneye emanet etmektedir.

Maalesef günümüzde elektriksel güvenlik testleri olmayan ve kullanıcı / hasta can güvenliğini hiçe sayan cerrahi motor sistemleri ameliyathanelere rahatlıkla girebilmektedir. Aynı zamanda delme işlemi sırasında, yeterli sızdırmazlığa sahip olmayan sistemlerin iç motorundan hastaya doğru yağlar ve kalıntılar akmaktadır. Ya da tek sefer kullanılması gereken sarflar, temizlendiği düşüncesi ile birden fazla kullanılarak bir hastanın prionlarını diğerine taşımaktadır. ( http://acf.com.tr/tr/pandemiler-ve-tek-kullanimlik-tibbi-cihazlar/ )

Hasta perspektifinde yapılacak en önemli şey, tüm hastane çalışanlarına oluşabilecek tüm riskler ile ilgili eğitimleri vermektir.

Cerrahi Motor Sistemlerinde Hastane Perspektifi

Tüm hastaneler günümüzde maliyet baskısı altındadır. Fakat burada önemli olan doğru planlamayı yapıp hastaneye giren her cihazın verimliliğini değerlendirmektir. Verimliliğin olmadığı her yerde maliyet artacaktır.

Son dönemlerde yaygınlaşan biyomedikal bölümleri, hastanelerde önemli bir konuma gelmiştir. Medikal cihazlar konusunda bilgi birikimi olan bu bölümler üretici ya da tedarikçi ile daha doğru bir şekilde iletişim kurup, cihazlardan maksimum verimin alınmasına yardımcı olmaktadır.

Çok fazla ameliyathane sayısına sahip ve günlük vaka sayıları çok olan hastaneler, her ortopedi operasyonunda ayrı bir cerrahi motor sisteminin bulunması gerektiğinden öncelikle daha uygun fiyatlı cihazları tercih etmektedirler. Yüksek yatırım maliyeti olan kaliteli cihazlardan uzak durmak başta avantajlı olarak düşünülmektedir. Burada önemli olan ameliyat başı maliyet hesaplaması yapmaktır. Cerrahi motor sistemleri, zorlu çalışma şartlarından dolayı elbet arızalanacaktır. Ucuz fiyatlı (genellikle Çin, Hindistan menşeili) ürünlerin 10 – 15 ameliyat sonra bozulmaları sıkça yaşanmaktadır. Ürünün arkasında durmayan ve anlık satış yapan firmalara ulaşmaya çalışılırken kaybedilen zaman bir maliyet değil midir?

Hastane satın alma süreçleri gerçekten zorludur. Her seferinde yeni şartname çıkılması, tüm firmalardan tekrar tekliflerin alınması ve bunların değerlendirilmesi ile geçen zaman bir maliyet değil midir?

Hastane satın alma işleminden sonra maliyetler bitmemektedir. Hastanenin öngöremediği maliyetler, hastanenin bütçe planlarını bozacak ve örneğin aniden bozulan 4 cerrahi motor sistemi tüm ameliyatların aksamasına sebep olacak ve daha derin maliyetlere yol açacaktır. Üretici ve hastane arasında güçlü bir bağ olmadığı için ucuza kaçılmış tüm cerrahi motor sistemleri, saatli birer bomba gibidir.

Ancak kaliteli bir cerrahi motor sisteminin işletilmesi de zorlu bir süreçtir. Üretici ile hastane arasında çok güçlü bir iletişim olması gerekmektedir. Hastane üreticiye sahip olduğu ürünler ile ilgili tüm geri bildirimleri sağlamalıdır. Üretici de ürününün çalışma şartlarını analiz edip doğru bakım zamanlarını ve çıkabilecek potansiyel onarım maliyetleri konusunda hastaneyi bilgilendirmelidir. Ancak bu şekilde hastaneler verimli çalışma ortamlarını planlayabilir.

Hastanelerde ortopedi ve travmatoloji alanında kullanılan cerrahi motor sistemleri için teknik şartname oluşturmadan önce aşağıda linkini verdiğimiz yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bu postu paylaş :

LinkedIn
Twitter

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu