Kişner Teli Göndermede Kullanılan Cerrahi Motor Modlarının Karşılaştırılması : İleri & Geri (F&R) Modu – Salınım Modu

Kişner Tel - Cerrahi Motor Modlarının Karşılaştırılması | ACF Medikal

Ortopedi operasyonlarında cerrahi motorlar ile delme işlemi yapılırken standart olarak cerrahi motorun ileri & geri (F&R) modu (Kişner Tel Sürme Modları) kullanılmaktadır. Bu modda devir yönü bir buton yardımı ile sağa (ileri) ve sola (geri) dönmek üzere ayarlanabilmektedir.

Kişner teli gönderme işlemi tel sürücü ataçman yardımı ile F&R modu ile yapılabilmektedir. Fakat bazı cerrahi motorlar bu işlem için özel bir mod sunmaktadır. (salınımlı (oscillating) mod) Salınımlı modda ise devir yönü otomatik olarak bir sağa bir sola olacak şekilde değişmektedir. 

İki Modun, Isı Üretimi Bakımından Karşılaştırması

Anderson ve diğerleri (2018), bu modların kemik üzerinde oluşan ısıya etkisini araştırmışlardır. Yapılan denemelerde ANOVA testi sonuçları şu şekilde olmuştur; 0.062 inçlik Kişner teli kullanıldığında F&R modu ve salınım modu ortalama sıcaklık artışı sırasıyla 14.0 ± 5.5 ° C ve 8.8 ± 2.6 ° C’dir. 0.045 inçlik Kişner teli kullanıldığında ise F&R modu ve salınım modu ortalama sıcaklık artışı sırasıyla 11.4 ± 2.6 ° C ve 7.1 ± 1.9 ° C’dir.

Gerçekleştirilen bu deney sonucunda salınım modunun daha az ısı ürettiği ve kemik üzerinde daha az termal nekroza sebep olacağı sonucu çıkarılabilmektedir. Fakat Luo ve diğerleri 2019 yılında bu alanda yaptığı daha kapsamlı bir araştırma, bu iki mod arasında kemikte oluşabilecek nekroz riski açısından bir fark olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Luo ve diğerlerinin (2019) yaptıkları deneyde, iki mod için elde edilen en yüksek ısı derecesi ve istenilen delme işlemini yapabilme sürelerini karşılaştırmışlardır. ANOVA testinde 95 başarılı deneme sonucunda yine salınımlı modda, F&R moduna göre ısıda daha düşük bir pik noktası görülmüştür. Fakat delme sürelerine bakıldığında F&R mod, salınımlı moda göre çok daha kısa sürede delme işlemini bitirmiştir. (Şekil 1)

Şekil 1: Delme modunun etkisi: (a) en yüksek kemik sıcaklığı ve (b) delme süresi (hata çubuğu standart sapmayı temsil eder). (Luo ve dig., 2019)

ANOVA sonuçları, salınımlı delme modunun, F&R modundan %13 daha düşük ortalama pik kemik sıcaklığı artışı ürettiğini ve %46 daha uzun delme süresine sahip olduğunu göstermektedir. Salınımlı delme modu, cerrahi motorun periyodik salınımları nedeniyle daha düşük ortalama açısal hıza sahip olduğundan, dönme gücü ve ısı üretim hızı daha düşüktür. Fakat sürekli aynı yöne dönmediği için kemik materyali çıkarma hızı daha düşüktür. Daha düşük tepe sıcaklığına sahip olmasına rağmen, delme süresinin uzamasından dolayı sıcaklık artışına daha uzun süre maruz kalmaktadır. (Luo ve diğ., 2019)
Buradan çıkacak sonuç ile delme süresinin kısaltılması cerrahlar için birincil amaç olacaktır. Bu sürenin kısaltılması ile ilgili ilk akla gelen, itme kuvvetinin artırılması olabilmektedir. Luo’nun deneyinde yapılan denemelerde, her iki delme modunda da, aşırı itme kuvveti kemiklerin kırılması, yanması ve K-telinin bükülmesi riskinin artmasına neden olmuştur. Yüksek itme kuvveti ayrıca K-telinin kemiğe girdikten sonra, onu çevreleyen yumuşak dokuya dalmasına neden olabilmektedir ve bu da kollateral doku hasarına yol açacaktır. (Gao Y. ve diğ., 2017). Bu sonuçlar ışığında, Luo ve diğerleri her iki delme modunda da orta düzeyde itme kuvveti uygulanmasını önermektedir.

PubMed’de yer alan Historical Remarks on Martin Kirschner and the Development of the Kirschner (K)-wire isimli makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Cerrahlar tarafından kullanılan en yaygın delme yöntemleri nelerdir?

Cerrahların K-teli gönderme işlemlerinde kullandığı 4 tekniği Luo ve diğerleri denemişlerdir. (2019)

  • Sürekli delme: K-telini artan bir itme kuvveti ile kemiğe doğru sürekli olarak itmektir. Bu yöntem daha yüksek sürtünme kuvveti ve aşırı alet aşınması oluşturarak ısı üretimini daha da artırmıştır. Şekil 2 de kırmızı olarak gösterilmektedir.
  • Titrek delme: Bu delme tekniğinde, cerrah K-teli ekseninde yani ileri geri ufak titreşimler yaparak tel gönderme işlemini gerçekleştirir. Şekil 2 de yeşil olarak gösterilmiştir. Bu yöntem kemik kalıntılarının boşaltılmasına yardımcı olarak ısının azaltılmasına yardımcı olmuştur. Salınım modunda sürekli itme işlemi yapılmaya çalışılsa bile dönme yönü terse döneceği için bu imkansızdır ve titrek delmeye örnek olacaktır. Bu yüzden Şekil 2’de salınım modu grafiğindeki sürekli delme bölümünde kırmızı olarak gösterilememiştir.
  • Aralıklı delme: Cerrahlar delme sırasında cerrahi motoru bir veya iki kez hafifçe geri çekerek Şekil 2’deki mavi eğriler gibi itme kuvveti profilinde bir veya iki çentik oluşturmuştur. Kemik kalıntısı tahliye işlemi daha verimli bir şekilde yapılmıştır. Bu teknikle cerrahlar en hızlı delme süresini ve en düşük kemik sıcaklığı artışını elde etmişlerdir. (F&R modunda)
  • Gagalama delme: Cerrah tarafından cerrahi motoru geri çekme işlemi daha sık uygulanmaktadır. Şekil 2’de siyah çizgi olarak gösterilmiştir. Delme sırasında cerrahi motora uygulanan itme kuvvetindeki çoklu çentikler (Yani motorun çok fazla ileri geri yapılması) delme süresini uzattığı için verimli olmamıştır. Süre uzadığı için kemiğin ısı ile temas artmıştır.

Şekil 2 : Farklı cerrahlar tarafından uygulanan 4 delme tekniği; (a) İleri & Geri (F&R) Modu ve (b) Salınım Modu (Luo ve dig., 2019)

Sonuçlara göre daha kısa delme süresi ve daha az ısı üretimi için Sürekli ve Gagalama delme yöntemleri tercih edilmemelidir. 

Kişner Teli Sürme Modları - Değerlendirme

Salınım modu, kemikteki ısı artışı bakımından F&R moduna karşı bir üstünlük sağlayamamıştır. Hatta F&R modunun delme süresi kısalığı bakımından daha avantajlı olduğu söylenebilmektedir. Her iki mod için de en verimli sonuç, aralıklı delme yöntemi ile alınmıştır. Hangi mod kullanılırsa kullanılsın, kemik hücrelerindeki nekrozu önleyebilmek için cerrahın yönlendirmesi ve kullanacağı delme yöntemi çok etkili olacaktır.

Diz Artroplastisinde Testere Kesim Doğruluğu adlı makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaş

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

  • Scott Richard Anderson, Serkan Inceoglu and Montri D. Wongworawat. 2018. Temperature Rise in Kirschner Wires Inserted Using Two Drilling Methods: Forward and Oscillation. American Association for Hand Surgery. Vol. 13(4) 423–427
  • Yuanqiang Luo, Lei Chen, Fred T. Finney, Dae Woo Park, Paul G. Talusan, James R. Holmes, Albert J. Shih. 2019. Evaluation of Heat Generation in Unidirectional Versus Oscillatory Modes During K‐Wire Insertion in Bone. Orthopaedic Research Society. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/jor.24345
    • Gao Y, Wang Q, Zhu H, Xu Z. 2017. Timing for surgical stabilization with K‐wires after open fractures of proximal and middle phalangeal shaft. Sci Rep 7:31–34.

İlgili Yazılar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu