İş arama sürecinde hedefe ulaştıran bakış açısı nasıl geliştirilir?

İş arama sürecinde hedefe ulaştıran bakış açısı nasıl geliştirilir?

İş arama sürecinde hedefe ulaştıran yollar netleşmemişse;  kriz dönemine dönüşebilir. Her kriz döneminde de ‘anlam’ sorusu yüzeye çıkar.

Anlam sorusu özellikle hayatın anlamı üzerinde yoğunlaşır. Hayata yeni atılan insanlar içinse, henüz iş bulma kaygısı bu denli yüksekken, hayatın anlamını bulmak oldukça uzak hedef olarak gelebilir.

Oysa hayatın anlamı, yaşamak için sebepler bulmaksa ve ömrümüzün uzun bir zamanı çalışma hayatında geçiyorsa, iş bulma sürecimizdeki hedefimizi, aynı zaman da hayatımıza anlam katan sebebimiz olarak görebiliriz.

Sektörümüzün parlayan meslek dalı Biyomedikal mühendisleri için iş arama süreçleri üzerinden gidecek olursak; iş arama sürecinin en başında hangi statüde ve nerede çalışmak istediğine karar veren birisi ile medikal sektörde üretime başlayacak bir girişimcinin ortopedi sektöründe cerrahi motor ve cerrahi testere üretme kararını vermesi eşdeğer hedeflerdir.

Hedefler belirlendikten sonra uygulama adımları, nasıl bir ürünün ortaya çıkması için teker teker yazılıyorsa, kariyer adımları içinde aynı adımlar geçerlidir, üzerine düşünülmelidir ve süreç yönetimi için planlar yapılmalıdır.

-Hammaddem nedir? ( Niceliklerim nelerdir?)

-Alaşımlarım nelerdir? ( Hali hazırdaki niteliklerim nelerdir ?)

-Hangi ilave alaşımlar için uygunum? ( Hangi edineceğim niteklikler, benim başarı yolumda bana hizmet eder?)

-Hangi işleme yöntemlerine uygunum? ( Hangi çalışma şartlarında çalışmak beni motive eder ?)

-Hangi kalite planları ile üretime sevk edilmeli? ( Hangi hedefe giden adım planları ile sürecimi yönetmeliyim ? )

-Hangi kalite kontrol parametreleri ile sürecimi takip etmeliyim? (İş arama sürecinde doğru ilerleyip ilerlemediğimi gösteren hedefe giden adım planıma uygun ilerliyor muyum?)

-Hedef üretim sürem nedir? ( Hedef işe başlama sürem nedir ?)

-Uygunsuzluk durumunda hangi prosesler kullanılacak? ( Başarısız olduğum başvurularda, geliştirmem gerekenler nedir? Sürece devam edebilmem için kullanacağım motivasyon kriterlerim nelerdir?)

Ve tüm bu süreçler belirlenirken, akıllarda tutulması gereken bir şey daha var ki; üretim firması karar verdiği ürünün üretimine başlasa bile, hedeflediği kaliteye belli bir süre sonra ulaşabiliyor.

İş arama sürecinize; üretimine yeni karar verilen bir ürünün, üretim süreçleri olarak bakmanızı ve süreçlerinizi kendi inisiyatifiniz de kısaltamayacağınızı aklınızda daima bulundurun.

Marka yaratmak üzere çıkılan yolda, kaliteli ürünün ortaya çıkması için , yani hedeflenen kariyerin oluşabilmesi için , planların yapılması, geliştirilmesi, gerekenlerin belirlenmesi, gelişim için adımların belirlenmesi ve sürecin kontrolünün içsel motivasyondan gelmesi esastır.

Her kariyer bir markadır ve her marka kalitenin faydaya dönüştürülebilmesi, güvenin kazanılması ve göründüğün gibi olabilmekle başarılır.

Bir Neden’i olan , Herhangi bir Nasıl ile Yaşayabilir. 

-Victor Frankl

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu