Diz Artroplastisinde Medial Kollateral Bağ Yaralanması Riski

Medial Kollateral Bağ Yaralanması

Total diz artroplastisinde kemiğin şekillendirilmesi işlemi için salınımlı cerrahi testere bıçakları kullanılmaktadır. Bu kesim işlemlerinin kolaylaştırılması için tüm implant sistemleri için kesi kılavuzları tasarlanmıştır. Bu kılavuzlar hangi bölgenin hangi açıda kesileceğini göstermektedir. Fakat bıçağın medial-lateral (iç-dış) yönde sapmasını tam olarak engelleyememektedir (K. Dimitris ve diğerleri, 2010). Bu yazımızda sizlere Medial Kollateral Bağ Yaralanması hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Medial Kollateral Ligament Yaralanmasının Yaygınlığı ve Etkileri

Medial kollateral bağın (iç yan bağın) intraoperatif yaralanması total diz artroplastisinin bilinen bir komplikasyonudur. Bu komplikasyonun prevalansı, %2,7 ila %8 arasında değişmektedir. (K. Dimitris ve diğerleri, 2010; Seth S. Leopold ve diğerleri, 2001) Bu yanlışlıkla yaralama durumunun oranı az gibi görünse de takılan implantın düzgün çalışması ve uzun ömürlülüğü için çok önemlidir. İç yan bağdaki kayıp, instabiliteye yol açarak diz artroplastisinin başarısızlığına yol açabilmektedir. (Xiaomeng Wang ve diğerleri, 2017) Bu nedenle bu tarz bir yaralanmada, iç yan bağın cerrahi tedavisi gerekli olabilmektedir. Bu hasar, ameliyat süresinin uzamasının yanında hasta için daha geç iyileşme süresi ve daha fazla ağrıya sebep olabilmektedir. (K. Dimitris ve diğerleri, 2010)

Seth S. Leopold ve diğerlerinin 2001’de yaptıkları araştırmada, 1991 – 1997 yılları arası primer diz artroplasti operasyonları incelenmiştir. 600 diz içerisinde 16 adet (%2,7) medial kollateral bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bu yaralanmaların tümünün ekartör, testere bıçak salınımı ya da diğer kesici aletlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Xiaomeng Wang ve diğerlerinin 2017’de yaptıkları araştırmada ise, 2007-2013 yılları arasında 2037 diz artroplastisi incelenmiş ve bunların 12’si medial kollateral bağ yaralanması olarak tespit edilmiştir. Yine tüm bağ yaralanma sebebi, testere bıçak ya da diğer kesici aletlerdir.

İki Salınımlı Testere Bıçağı Genişliğinin Sapma Oranları Açısından Karşılaştırılması

K. Dimitris ve diğerleri 2010’da 50 kadın ve 50 erkek ile yaptıkları bir çalışmada, iki farklı genişlikte testere bıçağının medial ve lateral kesimlerdeki sapmalarını karşılaştırmışlardır. Bıçak genişlikleri 12.5mm (dar) ve 19,5 mm (geniş) dir. Her iki bıçak kalınlığı da 1,19 mm’dir. Yapılan deneylerde geniş bıçağın, kadınlarda posterior femoral kondil kesimlerini, erkeklerde ise posterior lateral femoral kondiler kesimini aştığı ortaya koyulmuştur. Bu sonuçlar, testere bıçağın medial kollateral bağ dahil olmak üzere yakın yapılara zarar verme potansiyelini göstermektedir.

Cerrahi testere bıçaklarının seçimi hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayınız.

Değerlendirme - Medial Kollateral Bağ Yaralanması

Bıçak genişliğinin yanında cerrahi motorun salınım açısına da dikkat edilmelidir. Cerrahi motor salınım açısının artması ile kesim performansının arttığı bilinmektedir. (K. Dimitris ve diğerleri, 2010) Fakat performansı iyileştirmek için arttırılan salınım açısının, testere bıçak gezinme mesafesini ve dolayısı ile sapma potansiyelini arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.

K. Dimitris ve diğerleri, araştırmaları sonucunda, kesim işleminin kolay bir şekilde yapılabileceği mümkün olan en dar bıçağın kullanılmasını önermişlerdir. Testere bıçak genişliği, uzunluğu ve salınım açısı verileri ile muhtemel bıçak gezinme mesafesi hesaplanabilir. Fakat operasyon sırasında, cerrahi motor kontrolünün insan eliyle yapılması ve kemik sertliklerinin farklılıkları gibi faktörlerden dolayı kullanılacak testere bıçak ölçüsünün belirlenmesi için basit bir formül oluşturmak yanlış olacaktır.

Sonuç olarak diz artroplastisinde, doğru testere bıçak ve cerrahi motor seçimi medial kollateral bağ yaranlanması riskinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

PubMed web sitesi aracılığıyla Medial Kollateral Bağ Yaralanması hakkında daha fazla makaleye ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bu Postu Paylaş :

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

  • Kirk Dimitris, MD, Benjamin C. Taylor, MD, and Robert N. Steensen, MD. 2010. Excursion of Oscillating Saw Blades in Total Knee Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty Vol. 25 No. 1, pp. 158-160. Department of Orthopaedic Surgery, Mount Carmel Medical Center, Columbus, Ohio.
  • Major Seth S. Leopold, Medical Corps, United States Army, Chris Mcstay, BS, Karen Klafeta, BS, Joshua J. Jacobs, MD, Richard A. Berger, MD, And Aaron G. Rosenberg, MD. 2001. Primary Repair of Intraoperative Disruption of the Medial Collateral Ligament During Total Knee Arthroplasty. The Journal Of Bone & Joınt Surgery Volume 83-A · Number 1, pp. 86-91. Rush-Presbyterian-St. Luke’s Medical Center, Chicago, Illinois.
  • Xiaomeng Wang, MD, Huixin Liu, MD, Pengkai Cao, MD, Chang Liu, MD, Zhenyue Dong, MD, Jianchao Qi, MD, Fei Wang, DD. 2017. Clinical outcomes of medial collateral ligament injury in total knee arthroplasty. Medicine: July 2017 – Volume 96 – Issue 30 – p e7617. The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China.

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu