Cerrahi Motor Sistemlerinin yaşam döngüsünde otoklav validasyonu neden önemli?

Cerrahi Motor Sistemleri, kullanım alanı ve tasarımı gereği 135 derece sıcaklıkta steril edilerek kullanıma hazırlığını tamamlayan cihazlardır.

Isıya dayanımı konusunda pre-klinik olarak performans çalışmaları tasarım aşamasında başlar, artı ve eksi yönde toleransı 4 derece olacak şekilde hesaplanır. Standarda göre eşdeğer ısı aralıklarında çalışması beklenen otoklav cihazlarının doğruluğu ise,  çalışma sıklığına ve risklere göre, planlanan validasyon sıklığına göre hastaneler tarafından yapılır.

Ancak validasyon çalışma sıklığı doğru hesaplanmamış ya da doğru hesaplanan validasyon çalışmalarının zamanında yapılmaması gibi sebeplerle, cerrahi motor sistemlerinin tasarım aşamasında planlanan ısını derecesinin üstünde performans gösteren bir otoklavda steril olan cihazlar bozulma ile riski ile karşılaşırlar.

Ameliyat öncesi tüm kontrolleri yapılan cerrahi motor valide edilmemiş otoklavda steril edilmesi durumunda hasar görür ve  ancak ameliyat öncesinde çalışmadığı anlaşılır

Yeni bir cihazın steril edilme süresi ile zaman kaybı ayrıca çalışan diğer cihazın da aynı otoklav sebebi ile bozulma riskinin devamı ile tüm ekip yüksek stres altında bırakabilir. Ekibin yüksek stresinin bir sebebi de hastanın planlanandan fazla anestezi alması konusudur ki, hasta için cerrahi operasyondan öte başka risklerle karşı karşıya kalacağı bir süreçtir. Risklerin yüksekliği ile doğrulama çalışmalarının alacağı zaman ve maliyet ise oldukça ters orantılıdır. Planlanan sürelerde, otoklav öncesi makine içerisine konabilecek ısıya dayanıklı termometre ile hastaneler kendi bünyelerinden doğrulama çalışmalarını yapabilir, olası bir aksilik durumunda otoklav üreticisinden teknik servis talep edebilir. Bu çalışma ile hem otoklav cihazının yaşam ömrü uzamış, hem sterile giren tüm cihazların sağlamlığından emin olmuş, hem de riskleri ortadan kaldırmış olur.

Sterilizasyon cihazının validasyonu ile ortadan kaldırabileceğimiz riskler cerrahi ekibin ve de  hastanın yüksek faydasınadır. Medikal cihaz tasarımında, rakamlarla ifade edilen performans değerlerinin istikrarını sağlamak, birbirinin desteği ile nihai alanda çalışabilen tüm cihazların istikrarlı çalışmalarını, günün sonunda cerrahinin başarısını yani hastane ve ekibin başarı istikrarını sağlar. Cerrahi operasyonlarda doğrulanmış cihazların ekiple buluştuğundan emin olmak profesyonelliğin getirisinden çok öte insani vicdan yüküdür.

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu