Bir Aseptik Gevşeme ve Periprostetik Eklem Enfeksiyonu Nedeni: Cerrahi Testere Bıçak

Aseptik Gevşeme Periprostetik Eklem Enfeksiyonu

Aseptik gevşeme, periprostetik eklem enfeksiyonu, kalça ve diz artroplastisinin iki önemli komplikasyonudur. Bu yazıda, testere bıçaklarının bu komplikasyonlara nasıl neden olabileceğini size göstermeye çalışacağız.

Aseptik Gevşeme

Aseptik gevşeme, enfeksiyon yokluğunda bir protez ile kemik arasındaki entegrasyonun başarısızlığı olarak tanımlanmaktadır. Total diz artroplastisinin en yaygın revizyon nedeni aseptik gevşemedir.

Sharkey ve diğerleri (2013), tüm total diz artroplastisi revizyonlarının % 39.9’unda aseptik gevşemenin en yaygın neden olduğunu vurgulamışlardır.  Michael Pita ve diğerleri 2017’de Newyork’ta 2007 – 2012 yılları arasındaki 18.065 total diz artroplastisini incelemişler ve %21,2’sinin aseptik gevşemeden kaynaklandığını tespit etmişlerdir. İsveç’te yapılan bir çalışma, aseptik gevşemenin diz artroplastisi sonrası en sık görülen komplikasyon olduğunu ve toplam diz revizyonlarının yaklaşık % 44’ünü oluşturduğunu göstermiştir. (Robertsson O ve diğerleri, 2001) Lombardi Jr ve diğerleri (2014), Brezilya’da 844 total diz artroplastisi revizyonunun %31,2’sinin aseptik gevşeme kaynaklı olduğunu  bulmuşlardır.

Cerrahi testere bıçak ile kemik şekillendirme işlemindeki cerrahi bir hata, aseptik gevşemeye neden olabilmektedir. Bu cerrahi hataları 2 ana başlıkta toplayabiliriz;

1) Protezin yerleştirileceği kemik yüzeyinin uygun (istenilen açıda ve pürüzsüz) olmaması

Sebep: Kesi kılavuzunun yanlış hizalanması

Çözüm:

 • Ameliyat tekniğinin harfiyen uygulanması


Sebep:
Kesi kılavuzunun yeteri kadar sabitlenmemesi

Çözüm:

 • Ameliyat tekniğinin harfiyen uygulanması


Sebep:
Yeteri kadar sabitlenen kesi kılavuzunun cerrahi motor ile kesi yapılırken, titreşimler sebebi ile yerinden oynaması

Çözüm:

 • Dişleri yeterince keskin ve dayanıklı olan bir testere bıçak kullanılması
 • Seçilen testere bıçağın her noktasında eşit kalınlığa sahip olduğundan emin olunması


Sebep:
Testere bıçak dişlerinin yeterince keskin ve dayanıklı olmaması

Çözüm:

 • Testere bıçak hammaddesinin sertliği, bıçağın kesim işleminde sert yüzeyle karşılaştığında bükülmesini engellemelidir.
 • Testere bıçak dişlerinin, bir operasyonda ilk kesiden son kesiye kadar keskinliğini koruduğundan emin olunması


Sebep:
Yanlış testere bıçak kalınlığı seçimi

Çözüm:

 • Etiket ve markalama bilgisinin doğruluğundan emin olunan bir firma ile çalışılması
 • Kesi kılavuzu aralığının net olarak bilinmesi

2) Kemik kesme esnasında oluşan ısıdan dolayı, kemik hücrelerinde oluşan nekroz ve bunun sonucunda osteointegrasyonun azalması

Sebep: Testere bıçak dişlerinin yeterince keskin ve dayanıklı olmaması ve buna bağlı kesim işlem süresinin uzaması

Çözüm:

 • Testere bıçak malzeme sertliği operasyon boyunca aynı dayanımda olması


Sebep:
Cerrahi motor salınım hızının yeterli olmaması ve buna bağlı kesim işlem süresinin uzaması

Çözüm:

 • Doktorun rahatlıkla kontrol edebileceği en yüksek salınımda kesim yapılmalı


Sebep:
 Kesim işleminde cerrahın yeteri kadar kuvvet uygulamaması ve buna bağlı kesim işlem süresinin uzaması

Çözüm:

 • Doktor kontrollü bir şekilde mümkün olan en agresif kesimi yapması

Testere bıçak seçiminin nasıl yapılacağını öğrenmek için buraya tıklayınız.

Periprostetik Eklem Enfeksiyonu

Periprostetik eklem enfeksiyonu, aseptik gevşemeden sonra cerrahi testere bıçakların neden olabileceği önemli başka bir komplikasyondur.  2014’te Ceranews dergisi (Sayı 1) konukları Dr. Andrej Trampuz ve Dr. Olivier Borens artroplasti sonrası eklem enfeksiyonunun sonuçlarını şu şekilde açıklamışlardır: “Protez enfeksiyonları çoğu kez hasta için yaşam kalitesinde ağır kayıp, kronik ağrılar, hareketsizlik ve genellikle kemik, kas ve yumuşak doku kaybıyla bağlantılı iki ek ameliyat anlamına gelmektedir. Buna genellikle birkaç hafta ve hatta ayı bulan hastane yatış sürelerini de eklemek gerekir.”

 

Kemik ile temas eden cerrahi testere bıçakların da içerisinde bulunduğu, enfeksiyona neden olabilecek biyouyumsuz malzeme riskini ortadan kaldırmak için şunlara dikkat edilmelidir;

Operasyonda kullanılan ekipman ve malzemelerin biyouyumlu olmaması

Sebep: Testere bıçağın biyouyumlu olmaması.

Çözüm:

 • Testere bıçağın biyouyumlu paslanmaz çelik hammaddesi ile herhangi bir enfeksiyona sebep olmayacağından emin olunmalı


Sebep:
Diğer ekipman ve malzemelerin (Implant, kemik çimentosu, instrument setleri vb.) biyouyumlu olmaması

Çözüm:

 • Hastaya temas eden tüm ekipman ve malzemelerin biyoyumluluğundan emin olunmalı


Sebep:
Biyouyumlu olmayan kesi kılavuzu ile testere bıçağın çok fazla teması sonucu, biyouyumsuz metal tozlarının kesi alanına düşmesi

Çözüm:

 • Seçilen testere bıçağın her noktasında eşit kalınlığa sahip olduğundan emin olunması
 • Etiket ve markalama bilgisinin doğruluğundan emin olunan bir firma ile çalışılması
 • Kesi kılavuzu aralığının net olarak bilinmesi

PubMed web sitesi aracılığıyla protez eklem enfeksiyonu hakkında daha fazla makaleye erişmek için buraya tıklayınız.

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

 • Sharkey PF, Lichstein PM, Shen C, Tokarski AT, Parvizi J. Why are total knee arthroplasties failing todaydhas anything changed after 10 years?. J Arthroplasty 2013;29:1774e8.

 • Pitta M, Esposito CI, Li Z, Lee Y-y, Wright TM, Padgett DE, Failure After Modern Total Knee Arthroplasty: A Prospective Study of 18,065 Knees, The Journal of Arthroplasty (2017), doi: 10.1016/j.arth.2017.09.041.

 • Robertsson O, et al. The Swedish Knee Arthroplasty Register 1975-1997: an update with special emphasis on 41,223 knees operated on in 1988-1997. Acta Orthop Scand. 2001;72(5):503e513.

 • Lombardi Jr A, Berend K, Adams J.. Why knee replacements fail in 2013: Patient, surgeon, or implant? Bone Joint J 2014; 96(11SuppleA): 101–4.

 • Doç. Dr. Andrej Trampuz ve Prof. Dr. Olivier Borens. 2014. Periprostetik Eklem Enfeksiyonu – Konuk Yorumu. Ceranews Sayı 1/2014 Ortopedik Durum Bilgileri Dergisi. Almanya. www.ceranews.de

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu