Operasyon Sonrası Tıbbi Cihaz Dezenfeksiyonu

Post Operative Medical Device Disinfection Process

Ameliyat sonrası tıbbi cihaz dezenfeksiyon işlemi, cihaz hasta üzerinde kullanıldıktan sonra mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için çok önemli bir adımdır, bu nedenle, tıbbi cihaz tekrar kullanılabilir bir cihaz ise, ameliyat sonrası tıbbi cihaz dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu dikkate alınmalıdır. Bu yazımızda sizlere Ameliyat Sonrası Tıbbi Cihaz Dezenfeksiyon İşlemi’ni açıklamaya çalışacağız.

Etkili bir dekontaminasyona sahip olmak için, yeniden kullanılabilir tıbbi cihaz üreticisinin talimatları dikkate alınmalıdır, bu nedenle üretici, cihazları ve cihaz aksesuarlarını güvenli bir şekilde yeniden işleme ve yeniden kullanım için hazırlama talimatlarını içeren bir bilgi sağlamalıdır.

Yeniden İşlemi Adımları

Tıbbi cihazların yeniden işlenmesi aşağıdaki 3 adımla başlar:

  • Kullanım Noktasında İşleme: Yeniden işleme, sonraki temizleme adımlarını kolaylaştırmak için kullanım noktasında (yani, cihazın kullanım noktasına yakın bir yerde) işlemeyle başlar. Bunu, cihaz içinde ve üzerinde kir ve kirletici maddelerin kurumasını önlemek için hızlı, ilk temizleme adımlarını ve / veya önlemleri içeren kullanım noktası işleme olarak tanımlıyoruz.
  • Kapsamlı Temizlik: Cihaz, kullanım yerinde işlemden sonra iyice temizlenmelidir. Genel olarak kapsamlı temizlik, özel bir temizlik alanında yapılır. Kullanım sırasında muhtemelen patojenlerle kontamine olmayacak cihazlar (örn. Oda yaşamsal belirti monitörü) dezenfeksiyon gerektirmeyebilir ve bu nedenle yalnızca temizlikten sonra kullanıma uygun olabilir.
  • Dezenfeksiyon veya Sterilizasyon: Cihazın kullanım amacına bağlı olarak, cihaz dezenfekte edilmeli veya sterilize edilmeli ve tekrar kullanıma sokulmalıdır.
FDA Guidance Reprocessing Medical Devices in Health Care Settings

Cerrahi motor sistemlerinin nasıl temizleneceğini ve steril edileceğini öğrenmek için buraya tıklayınız.

Potansiyel Enfeksiyon Riskine Göre Spaulding Sınıflandırması

Spaulding Sınıflandırması, hastalarda kullanılan aletlerin ve malzemelerin enfeksiyon riskine göre “kritik”, “yarı kritik” ve “kritik olmayan” kategoriler halinde sınıflandırılmasına izin veren bir sistemdir ve tıbbi cihaz dezenfeksiyon işlemi bu sıraya göre yapılmalıdır.

https://www.nanosonics.co.uk/infection-prevention/spaulding-classification/ Tıbbi Cihaz Dezenfeksiyon İşlemi Sınıflandırması

Bu sınıflandırmaya göre bazı aletlerde dezenfeksiyon mikroorganizmaları öldürmek için yeterliyken, diğer aletler için mutlaka sterilizasyon gereklidir.

KRİTİK ENSTRÜMANLARI İŞLEME

• Vasküler sistem dahil normal olarak steril doku veya boşluklara nüfuz edin veya girin
• Cerrahi aletler (asansörler, kemik eğeleri, rongorlar, forsepsler vb.)
• Kullanımlar arasında sterilize edilmeli veya tek kullanımlık atılabilir cihazlar olarak kullanılmalıdır.
• Hedef: Kısırlık = tüm mikrobiyal yaşamdan yoksun

YARI KRİTİK NESNELERİ İŞLEME

• Mukoza zarları ve sağlam olmayan deri ile temas
• Ağız aynaları, yanak retraktörleri, başlıkları
• Sterilize edilmeli veya yüksek seviye dezenfektan içine daldırılmalıdır
• Hedef: Yüksek düzeyde dezenfeksiyon = az sayıda bakteri sporu dışında hiçbir mikroorganizma içermez

KRİTİK OLMAYAN ARAÇLAR VE CİHAZLAR

• Sağlam cilt ile temas
• KB manşetleri, elektrokardiyogram (EKG) uçları, stetoskoplar
• Düşük seviyeli bir dezenfektan kullanarak dezenfekte edin
• Hedef: Bitkisel bakterileri, mantarları, virüsleri öldürmek

Yeniden İşleme Şeması

Dikkate alınması gereken diğer bir faktör, valide edilmiş bir yeniden işlemeye sahip olmaktır. Birçok kişi her enstrümanın farklı özelliklere sahip olduğunu iddia eder, bu nedenle her enstrümanın ayrı ayrı ele alınması gerekir. Ancak genel çerçeve tüm enstürmanlar için aynıdır. Temel şema aşağıdaki gibi olmalıdır:

https://spice.unc.edu/wp-content/uploads/2017/05/Module-F-DisSter_Dental-2014_6pp.pdf Tıbbi Cihaz Dezenfeksiyon İşlemi - Yeniden İşleme Şeması

Mikroorganizmaların Antiseptik Kimyasallara Dayanımı

Mikroorganizmaları dirençlerine göre sıralamak istersek, sıraları aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır:

Modified from Russell and Favero.13, 344 Tıbbi Cihaz Dezenfeksyion İşlemi - Mikroorganizmaların Antiseptik Kimyasallara Dayanımı

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, HIV ve Hepatit gibi virüsler, mikrop öldürücü kimyasallara en az dirençlidir. Sterilizasyon işlemi, mikroorganizmaların çoğunu öldürebilir.

Tıbbi Cihazlarda Olası Virüsler

Hepatit

Hepatit, karaciğerin iltihaplanması anlamına gelir. Karaciğer, besinleri işleyen, kanı filtreleyen ve enfeksiyonlarla savaşan hayati bir organdır. Karaciğer iltihaplandığında veya hasar gördüğünde, işlevi etkilenebilir. Ağır alkol kullanımı, toksinler, bazı ilaçlar ve belirli tıbbi durumlar hepatite neden olabilir. Bununla birlikte, hepatite genellikle bir virüs neden olur.

Hepatit A

Hepatit A kronik bir hastalık değildir. Hepatit A ile enfekte kişi genellikle 6 ay içinde iyileşir. Hepatit A aşısı vakaların yaklaşık% 95’inde etkilidir ve en az 15 yıl ve kişinin tüm hayatı boyunca sürer.

Hepatit B

Hepatit B akut veya kronik olabilir. Bir bebek bu virüse maruz kalırsa, HBV ile kronik olarak enfekte kalacaktır. Hepatit B aşısı 5-7 yıl etkilidir.

Hepatit C

Hepatit C de akut veya kronik olabilir. Ancak Hepatit C’ye karşı aşı yoktur. Ancak kontamine kanla temastan kaçınarak önlenebilir.

HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü)

HIV virüsü, başlıca etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren bir virüstür.

Günümüzde HIV için geliştirilen ilaçlar, virüsün vücutta çoğalmasını ve bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisini engelleyerek, HIV pozitif kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Bunun için tedaviye erken başlamak ve düzenli olarak doktor kontrolünde devam etmek önemlidir.

HIV için kesin bir tedavi yoktur. Virüs vücutta tamamen yok edilemez ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Tedavinin amacı; virüsün tekrar oluşmasını önlemek için. Bu nedenle, virüsün tedaviye dirençli olabilecek birçok mutasyonu geliştirme olasılığı daha düşüktür.

Tıbbi Cihaz Dezenfeksiyon İşlemi - Sonuç

Operasyon sonrası tıbbi cihazların yeniden işlenmesi dikkatli olunması gereken bir işlemdir. Sterilizasyon ekipmanının etkinliğinin izlenmesi önemlidir.

Bu tür virüsleri 2-3 dakika içinde öldüren birkaç dezenfektan vardır. Ancak en güvenli dekontaminasyon yöntemi sterilizasyondur. Aletlerinizi kritik şema açısından sınıflandırmalı ve sterilizasyon veya dezenfeksiyona ihtiyaç duyup duymadıklarına karar vermelisiniz.

Sağlık mesleği mensupları periyodik olarak aşılanmalı ve virüslerin açığa çıkmaması için tüm süreç mümkün olduğu kadar otomatik hale getirilmelidir.

Share This Post :

Twitter
LinkedIn

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu