Alçı Testeresi Yaralanmaları

Blog İmage-01-min

Alçı testeresi yaralanmaları, alçı vücuttaki işlevini yerine getirdikten sonra alçının çıkarılması sırasında meydana gelir. Bu yaralanmalar alçının uygulandığı alana, operatörün bilgi ve deneyim düzeyine ve kullanılan aletlerin türüne göre farklılık gösterir.

Alçı testere motoru, operatörlerin alçıyı hastadan güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarmasına yardımcı olmak için 1945 yılında Robert Stryker tarafından icat edilmiştir. (www.google.com/patents/US2427580). Bu prensip ile alçı testereler uygulama esnasında yumuşak dokuyu kesmeyecek şekilde tasarlanmıştır. (Yazar, testere bıçağıyla yaralanmayı önleyen rahat yumuşak dokunun ne kadar salınabileceğini gösteriyor. Matthew A. Halanski, MD, http://links.lww.com/BPO/A58)

Bu tasarıma rağmen, nadiren de olsa bu tür yaralanmalarla karşılaşılmaktadır. İyatrojenik alçı testere yaralanmaları %0,1 ila %0,72 oranında görülür. (Ansari MZ, Swarup S, Ghani R, et al, 1998)

Yaralanmanlara Neler Sebep Olur ve Sonuçları Nelerdir?

Bir yaralanmaya neden olan birkaç faktör vardır. Bu faktörler ortadan kaldırıldığında veya en aza indirildiğinde, hastalarda daha az yaralanma meydana gelecektir.

  • Termal Yaralanmalar
  • Abrazyon (Sürtünme) Yaralanmaları
  • İnsan Faktörleri
  • Teknik
  • Alçı Testere Bıçak

 

Termal Yaralanmalar

Eğer operatör alçı testere bıçağının sıcaklığını izlemezse termal yaralanma meydana gelebilmektedir. Sıcaklığın termal bir yaralanmaya mahal vermemesi için operatör hem testere bıçağını hem de alçı malzemesini takip etmeli ve izlemelidir.

Abrazyon Yaralanmaları

Alçı malzemesi yetersiz ise ve operatör ne kadar alçı malzemesi kullanıldığına dikkat etmezse hassas dokularda ve ince derilerde bu tür yaralanmalar meydana gelir. Bu aynı zamanda malzemenin sertliği veya yumuşaklığı ile de ilgilidir.

İnsan Faktörü

Akademik çevrede insan faktörü hakkında çeşitli tartışmalar vardır. Bazı araştırmalar operatörün eğitimi ve tecrübesinin yaralanmalarda önemli rol oynadığını iddia ederken, bazı araştırmalar ise ne eğitimin ne de tecrübenin başarı getirmediğini göstermektedir.

Teknik

Bıçağın cilt ile temas süresini en aza indirmek için içeri-dışarı tekniği kullanılması tavsiye edilir. Bu teknikle alçı testere ile bir alanda kesim yapılır ve geri çekilir. Bu sırada testerenin hangi bölgeye götürüleceğine karar verilir. Böylece testere soğuması için gereken zamanı elde edilir. Testere bıçağını aşağı itip dışarı çekerek (içeri-dışarı tekniğini kullanarak), alçının altındaki deri bıçakla aşağı itilebilir ancak “sürüklenmez”.

Cast Cutter Blade

Kör bir bıçak ve gereksiz kalın malzeme kullanmak da ısıyı artırmaya yardımcı oluyor. Bu sıcaklık değişiklikleri sık sık izlenmezse, termal yaralanmaya neden olabilir. Bu nedenle, doğru alçı kesme bıçağını ve malzemesini seçmek çok önemlidir.

Alçı Testeresi Yaralanmaları - Sonuç -

Alçı testereler tarafından yanık oluşan hastalarda termal yaralanmalar, hem mutlak sıcaklığın hem de bıçağa maruz kalma süresinin bir sonucudur. Bıçağı distile su veya irrigasyon solüsyonu ile soğutmak sıcaklığı düşürecektir.

Alçı çıkarma işlemi rutin bir uygulama gibi görünse de çok dikkat gerektirmektedir. Tüm faktörler potansiyel bir risk olarak düşünülmelidir. Operatörler iyi eğitilmeli, doğru alçı testere bıçak seçilmeli ve doğru teknik uygulanmalıdır.

Testere bıçağın nasıl seçilmesi gerektiğini öğrenmek için buraya tıklayınız.

Share This Post :

LinkedIn
Twitter

References

1. Ansari MZ, Swarup S, Ghani R, et al. Oscillating saw injuries during removal of plaster. Eur J Emerg Mede. 1998;5:37–39.

2. Henriques FC, Moritz AR. Studies of thermal injury: I. The conduction of heat to and through skin and the temperatures attained therein. A theoretical and an experimental investigation. Am J Pathol. 1947;23:530–549

3. Moritz AR, Henriques FC. Studies of thermal injury: II. The relative importance of time and surface temperature in the causation of cutaneous burns. Am J Pathol. 1947;23:695–720.

4. Williamson C, Scholtz JR. Time-temperature relationships in thermal blister formation. J Investig Dermatol. 1949;12:41–47

Related Posts

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu