Bilgisayar Destekli Ortopedik Cerrahi (CAOS) Sistemlerin Avantajları Nelerdir?

Bilgisayar Destekli Ortopedik Cerrahi (CAOS) Avantajları

Ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarında, kemiklerin kesilmesi, delinmesi ve oyulması gibi işlemlerin mümkün olduğu kadar hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin doğruluğu, ameliyat sonrası sonuçları direkt olarak etkilemektedir. Bu yazımızda sizlere Bilgisayar Destekli Ortopedik Cerrahi (CAOS) ‘nin avantajlarından bahsedeceğiz.

Dijital ortopedi, ortopedistlerin tüm cerrahi prosedürü yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Tüm prosedür, preoperatif (ameliyat öncesi) kararları, intraoperatif (ameliyat sürecindeki) yönlendirme ve postoperatif (ameliyat sonrası) yönetimi içermektedir. Dijital ortopedideki teknolojiler arasında sanal operasyon planlaması, operasyonlarda bilgisayar destekli navigasyon, hızlı prototip destekli operasyonlar, sanal operasyon eğitimi ve benzerleri yer almaktadır. Dijital ortopedinin klinik pratikte uygulanması Şekil 1’de gösterilmektedir. (Pei, 2014)

Şekil 1. Dijital ortopedinin klinik pratikte uygulanması (Pei, 2014)

Bilgisayar Destekli Ortopedik Cerrahi Sistemi (CAOS) nedir?

Navigasyon için kullanılan bilgisayar destekli ortopedik cerrahi sistemleri (CAOS), ameliyat yerinin sanal bir görüntüsünü bir bilgisayar cihazında görüntüleyerek cerrahların devam eden ameliyatla ilgili gerçek zamanlı geri bildirimlere erişimini sağlar.

Görüntü tabanlı CAOS sistemleri için, anatomik bilgileri taşıyan klinik görüntüler, cerrahi navigasyon için çok önemlidir. Bu görüntüler kemiklerin modellenmesi ve ameliyatta cerrahlara rehberlik etmesi için kullanılmaktadır. Bir CAOS sisteminin ilk önemli unsuru, hastanın anatomisini ve patolojisini bildiren klinik görüntülerin elde edilmesidir. Bu tür görüntüler bilgisayar analizi için girdi verileri işlevi görmekte ve cerrahi prosedür sırasında cerrahlara rehberlik etmektedir. Ortopedi ve travmatolojide veriler, 2D / 3D floroskopi, BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları ve bazı durumlarda da MR (Manyetik Rezonans) görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir. (Kubicek, 2019)

Şekil 2. Cerrah tarafından tanımlanan anatomi yaklaşımını kullanan navigasyon. Bir hastanın dizinin bu sanal modeli, ilgili yapılar dijitalleştirilerek ameliyat sırasında oluşturmaktadır. Oldukça soyut bir temsil olmasına rağmen, navigasyonlu yüksek tibial osteotomiyi etkinleştirmek için yeterli bilgi sağlamaktadır. (Zheng, 2015)

Bilgisayar Destekli Ortopedik Cerrahi Sisteminin (CAOS) Faydaları Nelerdir?

  1. Cerraha hasta anatomisi hakkında kapsamlı veriler sağlamaktadır.

  2. Cerraha, ameliyat yapılacak bölgenin bilgisayar ile oluşturulmuş modeli ile ameliyat planlayabilme olanağı vermektedir.

  3. Cerrahın, geri bildirimlere ameliyat esnasında anlık olarak ulaşmasını sağlayarak, olası hataların önüne geçmektedir.

  4. İmplantın doğru şekilde hizalanması ve implantın kemiğe tam olarak oturmasına yardımcı olmaktadır.

  5. Doğru şekilde yerleştirilen implant sayesinde revizyon süresinin geciktirilmesini sağlamaktadır.

  6. Daha düşük enfeksiyon riski ve daha düşük erken başarısızlık oranı ile hastada hızlı iyileşmenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Ortopedi ve travma operasyonlarında kullanılan kesici, delici ve oyucu cerrahi motorları görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

CAOS hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak ve dünyada bu alanda yapılan çalışmalar için CAOS International adlı uluslararası derneğin websitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme

Eklem replasman cerrahisinde ameliyatın başarısı, kemiğin şekillendirilmesi için gerekli olan kılavuzların hizalamasının doğruluğu ile doğru orantılıdır. Cerrahi motorlar ile yapılan kesme, delme ve oyma işlemlerinde pürüzsüz bir yüzeyin sağlanması ve kemik nekrozunun önlenmesi ameliyat başarısı için önemli etkenlerdir. Fakat implantın doğru hizalanması gerçekleşmez ise diğer etkenlerin başarılı sonuçları olmasının pek bir önemi kalmamaktadır. Yapılan araştırmalar, bilgisayar destekli sistemlerin doktorlara ve hastalara olan faydalarını ortaya koymaktadır.

Bu postu paylaş:

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

  • Zheng G and Nolte LP. Computer-Assisted Orthopedic Surgery: Current State and Future Perspective. 2015. Front. Surg. 2:66.doi: 10.3389/fsurg.2015.00066

  • Guo-Xian Pei*, Ya-Bo Yan. Current status and progress of digital orthopaedics in China. Department of Orthopedics, Xijing Hospital, Fourth Military Medical University, Xi’an, P.R. China. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.jot.2014.05.001

  • Jan Kubicek *, Filip Tomanec, Martin Cerny , Dominik Vilimek, Martina Kalova and David Oczka. Recent Trends, Technical Concepts and Components of Computer-Assisted Orthopedic Surgery Systems: A Comprehensive Review. 2019. Sensors 2019, 19, 5199; doi:10.3390/s19235199

  • Jonathan Vigdorchik, MD. The Benefits of Computer Assisted and Robotic Assisted Joint Replacements. 2017.  https://www.hipsurgerynyc.com/blog/the-benefits-of-computer-assisted-and-robotic-assisted-joint-replacements-22395.html

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu