Total Diz ve Kalça Replasman Ameliyatları Ne Kadar Gürültülü?

İşyerlerindeki Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı (GBİK), mesleki işitme kaybı olarak adlandırılmaktadır. Etkilenme yıllar içinde yavaş gelişmekte ve duyarlılığa göre değişmektedir.

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin 1990 yılında yaptıkları bir araştırmaya göre tüm işitme kayıplarının 3’te 1’i gürültüye bağlıdır. 1 Ayrıca gürültüye bağlı işitme kaybı (GBİK), Amerika’da en fazla görülen mesleki hastalıktır. 2 Yaşla birlikte doğal olarak arttığı için 35 ve 65 yaşlarında gürültüye maruz kalmayan kişilerde işitme kaybı oluşma olasılığı sırasıyla %10 ve %55 olarak tahmin edilmektedir. 100 dB(A) düzeyinde on yıllık gürültüye maruz kalma, aynı kişilerde işitme bozukluğu olasılığını %94,5 ve %99,5’e çıkarmaktadır. 3

Ortopedi (Artroplasti – Total Diz ve Kalça Replasman Ameliyatları) Ameliyatları Neden Gürültülüdür?

Artroplasti ameliyatlarında kullanılan el aletleri ve elektrikli aletleri bir marangozhanede kullanılan ekipmanlara benzetebiliriz. Yapılan işlem teknik olarak aynıdır : Bir maddenin (marangozhanede tahta, ortopedide kemik) şekillendirilmesi işlemi.

Ortopedi cerrahları, GBİK riskini artırabilecek bir ortamda çalışır. 4 Ortopedi ameliyathanelerinde çalışan personelin %50’si GBİK özelliklerini taşımaktadır. 5, 6 Cerrahi motorlar ve el aletleri ile işlemleri gerçekleştiren cerrahlar, çıkan seslere çok yakın oldukları için daha fazla etkilenebilmektedir.

Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Gürültünün bilinen olumsuz etkileri aşağıdaki gibidir;

Fiziksel : Geçici veya kalıcı işitme bozuklukları

Fizyolojik : Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama

Psikolojik Etkileri : Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres

Performans Üzerine Olan Etkileri :İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması

Murthy ve diğerleri 1995 yılında, 77 dB veya daha fazla arka plan gürültüsünün, beyin bilişsel fonksiyonlarında ve verimliliğinde azalmaya, kısa süreli hafızada azalmaya ve konuşma bileşenlerini tanımlama yeteneğinde azalmaya yol açtığını belirtmişlerdir. 7, 8 Cerrahi operasyonlar veya hızlı karar vermeyi gerektiren, baskı altında ve ciddi sonuçları olan işler için önerilen desibel eşiği 55 dB’dir. 9 9

Ortopedi ameliyatları (özellikle total diz replasman ameliyatları ve total kalça replasman ameliyatları) ses düzeyinin oldukça yüksek olduğu ameliyatlardır. Cerrahi motorlar (Kesici, Delici, Oyucu) ve darbe etkisi ile ses çıkaran çekiç benzeri el aletleri gürültüyü oluşturmaktadır. Darbe gürültüsü, sabit seviyelere göre daha zararlıdır ve daha fazla işitme kaybına neden olmaktadır. 10

Avrupa Birliği (AB) Direktifi 2003/10/EC ‘ye göre ortalama sekiz saatlik bir çalışma günü için 80dB’lik bir eşdeğer sürekli ses basıncı seviyesinde (Leq) işitme korumasının sağlanması gerekmektedir. 11

Ortopedi (Artroplasti – Total Diz ve Kalça Replasman Ameliyatları) Ameliyatları Gürültü Seviyeleri ile İlgili Araştırmalar Var Mı?

JP Simpson ve AJ Hamer, 2017 yılında ortopedi ameliyatlarının ne kadar gürültü olduğu ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen total diz artroplastilerinde en yüksek sesin çekiçleme (105.6 dB) sırasında meydana geldiğini bulmuşlardır. Salınımlı testere motoru (97.9 dB) ve pnömatik raspalama motorlarının da (95.7 dB) kritik seviyelerde ses çıkardığı görülmüştür. Gürültü seviyeleri her operasyonda 90 dB’i aşmıştır. 12 Çalışmada elde edilen ses değerlerinin, cerrahın kulağına gelen seslerden daha düşük olabileceği düşünülmektedir. Çünkü ses alan mikrofonlar operasyonun müsaade ettiği uzaklıklara yerleştirilebilmiştir. (Yaklaşık 1,5 m)

Ortopedi ameliyatlarındaki gürültü seviyelerinin 110 dB’den daha büyük olduğu bir çok kez işlenmiştir.13, 14, 15 Aynı zamanda bu ameliyatların sürekli olarak 100 dB’in üzerine ulaşan ve en yüksek tepe değerleri 120 dB’i geçen tepe ses basıncı seviyeleri ürettiği görülmüştür. 16

Değerlendirme

Her ameliyat gibi ortopedi ameliyatları doktorun baskı altında olduğu ve kritik kararlar verdiği ameliyatlardır. Gürültünün karar verme mekanizmasına etkisi bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar artroplasti ameliyatlarının kritik seviyelerin üstünde sesler ürettiğini göstermektedir. Bu sesler sabit desibelde gürültüler oluşturmasa bile (çekiç darbesi, kesici, delici, oyucu gibi cerrahi motorlar v.b.), ani çıkışlı yüksek ses seviyelerine sahiptir. Bu ani yükselmeler cerrahların kulak sağlığına hemen zarar vermemektedir. Fakat 30-40 senelik bir çalışma hayatı düşünüldüğünde biriken bu olumsuz etkiler GBİK’na neden olabilir.

Cerrahların ameliyat sırasında teknisyenler ve hemşireler ile iletişim halinde olması gerekir. Bu nedenle tüm ameliyat boyunca kulak tıkacı takması mümkün değildir. Fakat yüksek ses üreten bu işlemler gerçekleştirilirken cerrahın korunması gerekir.

Teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda ortaya çıkan ve anlık olarak ortam sesini ortadan kaldıran kulaklıklar, yapılacak araştırmalardan sonra bu ameliyatlarda kullanılabilir.

Ortopedi ameliyatlarındaki gürültü, personel tarafından dikkate alınması ve daha fazla araştırma yapılması gereken potansiyel bir mesleki tehlikedir.

Bu postu paylaş :

LinkedIn
Twitter

Kaynakça

 1. National Institutes of Health. Consensus Development Conference Statement: Noise and Hearing Loss. Bethesda, MD; U.S. Department of Health &Human Services; 1990.
 2. Basner M, Babisch W, Davis A, et al. Auditory and nonauditory effects of noise on health. Lancet 2014; 383:1325–1332.
 3. Prince MM, Stayner LT, Smith RJ, Gilbert SJ. A re-examination of risk estimates from the NIOSH occupational noise and hearing survey (ONHS) J Acoust Soc Am. 1997;101:950–963.
 4. Walls C, Avery J, Bellhouse G et al 1994 Noise-induced hearing loss of occupational origin Wellington, New Zealand Government
 5. Kamal SA 1982 Orthopaedic theatres. A possible noise hazard? Journal of Laryngology and Otology 96 985-90
 6. Willett KM 1991 Noise-induced hearing loss in orthopaedic staff Journal of Bone and Joint Surgery British Volume 73 113-15
 7. Murthy VS, Malhotra SK, Bala I, Raghunathan M. 1995a. Detrimental effects of noise on anaesthetists Canadian Journal of Anesthesia 42 608-11.
 8. Murthy VS, Malhotra SK, Bala I, Raghunathan M. 1995b. Auditory functions in anaesthesia residents during exposure to operating room noise Indian Journal of Medical Research 101 213-16
 9. Verein Deutscher Ingenieure. 1999. The Association of German Engineers 2058 Part 3 Assessment of noise in the working area with regard to specific operations Berlin, Germany
 10. Holzer LA, Leithner A, Kazianschutz M, Gruber G. 2014. Noise measurement in total knee arthroplasty Noise Health 16 205-07.
 11. European Union 2003 Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) Article 16(1) of Directive 89/391/EEC Official Journal of the European Union Brussels
 12. JP Simpson and AJ Hamer. 2017. How noisy are total knee and hip replacements?. The Association for Perioperative Practice. Volume 27 – Issue 12 – ISSN 1750 – 4589295.
 13. Love H. 2003. Noise exposure in the orthopaedic operating theatre: A significant health hazard ANZ Journal of Surgery 73 836-38.
 14. Nott MR, West PD. 2003. Orthopaedic theatre noise: a potential hazard to patients Anaesthesia 58 784-87.
 15. Fitzgerald G, O’Donnell B. 2012. In somno securitas Anaesthetists’ noise exposure in orthopaedic operating theatres Irish Medical Journal 105 239-41.
 16. Kracht JM, Busch-Vishniac IJ, West JE. 2007. Noise in the operating rooms of John Hopkins Hospital Journal of the Acoustical Society of America 121 2673-80.

İlgili Postlar

tension-gerilme

Anlık gerilmenin cerrahi motor sistemine etkisi nedir?

Gerilme (Stres), bir ürünün dayanıklılığını veya yorulma ömrünü anlamada önemli olan ölçülebilir iki mühendislik miktarlarından biridir.  Cerrahi motor sistemleri, kemiğe şekil veren cihazlardır. Kemiğin bulunduğu