Sorun Giderme

Problem 

Neden

Çözüm

Elcek tetiğe basıldığında çalışmıyorElceğin “safe”modunda olmasıElcek gövdesindeki yön anahtarını L ya da R konumuna getiriniz.
Elceklerin otoklav cihazından yeni çıkması ve hala sıcak olmasıElceklerin yeterince soğumasını (oda sıcaklığına gelmesini) bekleyiniz.
Bataryanın şarjının bitmiş olması ya da tekrar doldurulmadan %20 nin altında çalıştırılması
Bataryalı Sistem
Lütfen her operasyon için tam olarak dolu (%100) olan bataryaları kullanınız. Her operasyon öncesinde ve sonrasında bataryalar şarj edilmelidir.
Bataryanın elceğe tam olarak takılmaması
Bataryalı Sistem
Bataryanın tam olarak yerine yerleştiğinden emin olunuz ve emniyet kilidini sonuna kadar kapatınız. ‘Klik’ sesini duyduğunuzdan emin olunuz.
Batarya elceğe takıldıktan sonra birkaç saniye beklenmemesi
Bataryalı Sistem
Bataryayı elceğe taktıktan sonra birkaç saniye bekleyiniz.
Data kablosunun elceğe ve ya üniteye tam olarak takılmaması
Kablolu Sistem
Data kablosunun çıkartıp tekrar takınız. ‘Klik’ sesini duyduğunuzdan emin olunuz.
Batarya şarj olmuyor
Bataryalı Sistem
Bataryanın şarj ünitesine
doğru şekilde takılmaması
Bataryalı Sistem
Bataryanın şarj ünitesine doğru şekilde ve tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz.
Şarj Cihazına güç kablosunun takılı olmaması ya da aç/kapa anahtarının “I” konumunda bulunmaması
Bataryalı Sistem
Güç kablosunun takılı olduğundan ve aç/kapa anahtarının “I” konumunda bulunduğundan emin olunuz.
Güç ünitesi çalışmıyor
Kablolu Sistem
Konsolun güç kablosu takıl değil ya da On / Off düğmesi “On” konumunda değil
Kablolu Sistem
Güç kablosunun konsola takılı olduğundan emin olunuz ve On / Off düğmesini “On” konumuna getiriniz.
Kemik ve kesici elcek operasyon sırasında aşırı ısınıyorTestere bıçağın kesici ucunun kör olmasıYeni bir testere bıçak kullanınız.