Satış Sonrası Gözetim

ISO 13485 bize, özellikle kalite sorunlarına ilişkin erken uyarı sağlamak ve tıbbi cihazlarımız için düzeltici-önleyici faaliyet süreçlerine girdi sağlamak üzere; geri bildirim sistemi ihtiyacını zorlayan bir kalite yönetim sistemi (KYS) yapısının ana hatlarını vermektedir.

Satış Sonrası Gözetim, yeni Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nde (MDR) çok önemli hale gelmiştir.

Yöntemimiz

Veri analizi ekibimiz sayesinde, hata eğilimlerini analiz etme yöntemlerimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Özel yazılımımız, müşteri sorunlarını azaltma veya ortadan kaldırma fırsatlarını gösteren eğilimleri ve modelleri belirlemek için, şikayet kaydı verilerini analiz etmemize olanak tanımaktadır.

Öncelikli hedeflerimiz; saha faaliyetlerinden ve müşterilere beklenen faydaları gösteren projelerden elde edilen bulguları özetlemek ve önceliklendirmektir. Satış Sonrası Gözetim ekibi, potansiyel ürün uyumu konularında, derin, çapraz fonksiyonel kök neden araştırmalarına liderlik etmekte ve sonuçları şirketimizdeki farklı görevler ve seviyeler arasında iletmektedir.

Satış Sonrası Gözetim sistemlerini ve süreçlerini iyileştirmek için, risk yönetimi ekibi ile, risk yönetimi dokümantasyonunda ve risk yönetimi metodolojisinde güncellemeler yapıyoruz.

Kalite veri gözden geçirme (QDR) periyodik toplantılarını planlıyor, hazırlıyor, gözden geçiriyor ve tartışıyoruz. Ana hedeflerimizden biri de Hata Analiz Mühendisliği ve diğer departmanların sahipliğinde QDR aktivitilerini sonuçlandırmaktır.