Sorun Giderme

Problem

Neden

Çözüm

Elcek tetiğe basıldığında çalışmıyorElceğin “safe”
modunda olması
Elcek gövdesindeki yön anahtarını L ya da R konumuna getiriniz.
Elceklerin otoklav cihazından yeni çıkması ve hala sıcak olmasıElceklerin yeterince soğumasını (oda sıcaklığına gelmesini) bekleyiniz.
Data kablosunun
elceğe ve ya üniteye
tam olarak
takılmaması
Data kablosunu çıkartıp tekrar takınız. “Klik” sesinin duyduğunuzdan emin olunuz.